U T S T Ä L L N I N G A R  2 0 1 7


S I G N A L E R E R S K A N
installation av
E L I N   M A R I A   J O H A N S S O N  och  E T T A   S Ä F V E

A T E L J É N  R I C K L U N D G Å R D E N   1  j u l i - 2 4  j u l i
JAG LÄNGTAR VIDDERNA
ELSE ALFELT

MUSEET 27 JUNI - 31 AUGUSTI

2 0 1 6

U T S T Ä L L N I N G A R  2 0 1 5


PER ELOF NILSSON RICKLUND
PRESENTATION AV

SPARBANKSSTIFTELSEN NORRLANDS STIPENDIATER 2015

ELINA NILSSON

JENNY BERG

I BÅTHUSET 4 JULI - 2 AUG.

HELENA ARVIDSSON
U T S I K T  M A R S F J Ä L L


W O R K S H O P S

JAN PHILIP SCHEIBE

SWAANTJE GÜNTZEL

ELIN MARIA JOHANSSON

JOHANNES BLOMQVIST


F Ö R E L Ä S N I N G

KRISTINA RAPACKI BERÄTTAR OM

A S G E R  J O R N


 


P Ä R L O R  F R Å N  R I C K L U N D G Å R D E N

                                              Konstcafé med Gerd Ulander och Henrik Nielsen  
                                                               PRALINERIET, Vilhelmina
                                                       ONSDAG 9 SEPTEMBER KL 19.00                                      
                                                                  Varmt välkomna!  

                                                    i samarbete med ABF Mitt i Lappland 

                                                             
                                                      E D V A R D  M U N C H  I  BILD ORD OCH TON
                                                                     
                                                             KONSTCAFÉ  PRALINERIET, VILHELMINA

                                                                
                                                              Gerd Ulander och Henrik Nielsen

                                                                   ONSDAG 14 oktober KL 19.00

                                                                             Varmt välkomna!

                                                             ABF Mitt i Lappland       Emma Ricklunds stiftelse

        
       


                                                                       
                                                                    BERÄTTARAFTON
                                                                      med bildvisning ur Ricklundgårdens samlingar

                                                                           ”LISA STEMP - TROTJÄNARINNA OCH VÄN.”
                                                                           RICKLUNDGÅRDEN

                                                                            Torsdag den 19 november
                                                                          kl. 13:00  och kl. 18:00
                                                                             Välkommen!

                                                                              VUALTJERE SAMIEN BIEJJIEHTIDIGARE HÄNDELSER


”REALLY, REALLY, REALLY” A x e l  L a r s s o n

”KONST ÖVERVINNER BARRIÄRER” R o n a l d  S a l a d i n

”DET STORA BLÅ”  H a n n a   H o l m g r e n  (visas i Båthuset)

H Ä N D E L S E R  2 0 1 8

H Ä N D E L S E R  S O M M A R E N   2018SOMMARUTSTÄLLNINGAR  MED    ERIKA LANDSTRÖM      CECILIA HULTMAN       LOTTA HOLMGREN


BERÄTTARAFTNAR I BÄTHUSET


FÖRELÄSNING MED TOMAS COLBENGTSON  ”ALL MODERNISTISK KONST ÄR BASERAD PÅ URFOLKSKULTUR”


INSTALLATION MED TOMAS COLBENGTSON VID SATSFJÄLLET


INVIGNING AV KONSTVERK


20 april fick Jennifer Bergkvist och Erik Hurst
Sparbanksstiftelsen Norrlands stipendium.


RICKLUNDGÅRDEN 5 juli 18:00


INVIGNING AV KONSTVERKET ”MOR ANNA”


därefter bildvisning

”ALL MODERNISTISK KONST BASERAS PÅ URFOLKSKULTUR”

med
TOMAS COLBENGTSONS I G N A L E R E R S K A N
installation av
E L I N   M A R I A   J O H A N S S O N  och  E T T A   S Ä F V E

A T E L J É N  R I C K L U N D G Å R D E N   1  j u l i - 2 4  j u l i

FRÅN BERÄTTARAFTON ”HÄNDELSER OCH LIVSÖDEN” MÅNDAG 2 JULI.