RICKLUNDGÅRDENS MUSEUM

 

På 1940-talet skapade Emma och Folke Ricklund sin drömvilla i italiensk stil. Ett osannolikt vågat projekt som blev ett stycke arkitekturhistoria. Folke var konstnär och Emma drev pensionatet Saxnäsgården. Paret kompletterade varandra i intresse och kunnande. Folkes intresse för arkitektur och design blommade ut såväl i hemmet som i Emmas pensionat. Emma bidrog bl a med personliga textilier.

Huset är spännande med såväl exotiska föremål som föremål från den egna kulturen. Det skiftar hela tiden karaktär och inredningen är inspirerande. Hemmet är bevarat så som det stod vid Emmas bortgång 1965.

En helt unik personlig miljö med bl a en golvmosaik i björk.

TRÄDGÅRDEN

Den omgivande miljön var också viktig. Tillsammans med fröhandlare Viktor Lundgren skapades en trädgård utan motstycke i fjällvärlden. Den skiffersten som fanns på tomten formades till trappor, gångar och möbler. Emma lyckades få växter från andra växtzoner att överleva

i det motsträviga fjällklimatet.

LISA STÄMPS STUGA

Saxnäs blev ett populärt resmål för konstnärer. Några av Cobra-gruppens medlemmar var här, liksom Helmer Osslund och Sven X:et Erixon och många andra. Idag är Ricklundgården museum och residens för konstnärer och kulturarbetare.

Lisa Stämp var en samekvinna som haft en dramatisk uppväxt. Hon kom att arbeta med Emma Ricklund i hennes pensionat Saxnäs-gården. Bevarad korrespondens vittnar om deras goda vänskap. Folke Ricklund byggde en stuga till Lisa. Den har utformats efter Lisas nätta figur och behov. Stugan har renoverats och nu kan man uppleva en genuint bevarad miljö från en gången tid.

Emma, fadern Axel-Aron, okänd flicka och modern ”Mor Anna”.

Emma Kristina föddes 1897.
Hennes far var bonden, handelsmannen och mångsysslaren Axel Aron Johansson, Saxnäs. Modern Anna, från Trofors i Norge, hade en bakgrund som husmor på en stor gård. 

Emma växte upp till en målmedveten kvinna med stark vilja.

Hon studerade per korrespondens och reste en hel del.

Familjen startade ett gästgiveri, Saxnäsgården, som Emma kom att ta över. Hon insåg att hon behövde utbilda sig för uppgiften, och hittade en lämplig kurs på en Husmodersskola i Helsingborg. Den gjorde henne till en uppskattad värdinna.

Gästgiveriet blev omtyckt och gästerna strömmade till.

Bland dem många studentgrupper och konstnärer.

En av konstnärerna var Folke Ricklund. Han förälskade sig i

Emma och efter en livlig brevväxling gifte de sig 1936.

Folke Ricklund räknas som en av de stora lapplandsmålarna. Han föddes i Anundsjö i Ångermanland år 1900 i ett naturälskande hem. Fadern kronojägaren lärde honom tidigt att uppskatta naturen och att hantera fiskedon och bössa. Folkes fascination för fjällvärlden förde honom till samerna. Under en längre tid levde han med samerna i deras vardag, med renskiljning och renslakt. Folke Ricklund tillhör den första generationen konstnärer i Västerbotten. Dessa startade tillsammans Västerbottens konstnärsklubb. Den nya generationen sökte konstnärlig frihet och valde färg och form utifrån egna upplevelser, inspirerade av Matisse i Paris.


Sin konstutbildning fick Folke på Högre konstindustriella skolan i Stockholm. Han vistades även en tid i Italien där den klassiskt sköna konsten lockade och inspirerade. Konstnären Folke Ricklund fascinerades av naturens olika skepnader, särskilt det kärva, vindpinade landskapet. Han ville skildra känslan av att befinna sig i landskapet.

Folke fortsatte sin målargärning under hela sitt liv. När han lämnat Saxnäs flyttade han till Norrköping. Fjällmotiven ville han inte lämna så han skaffade sig en stuga i Funäsdalen.

Även om han blivit mest känd för sina fjällbilder så var hans konstnärsskap så mycket mer, med ett stort antal verk från resor i Italien och Mexiko. Folke skapade även en stor produktion med motiv från Halland där han också vistades ofta.

Folke i sin ateljé i Saxnäs, 1944.

Folke på en av sina resor till eller ifrån Saxnäs.

F O L K E

B A K G R U N D

E M M A

Guidade visningar kan beställas året runt.   Tel:   070 295 76 42
SOMMARÖPPET  24 juni - 31 augusti    ALLA DAGAR  12 - 16     Entre´ :   Vuxna 50 kr.

EN KONSTNÄRSTRADITION BILDAS.
Det fanns ett intresse hos konstnärer under den här tiden att söka sig till fjällvärlden.

Ryktet om Emmas värdshus och att konstnären Folke fanns här spred sig snabbt i konstnärsleden och Saxnäs blev ett populärt resmål. Konst och konstnärers villkor diskuterades livligt.

Konstnärernas närvaro påverkade hela byn.
En tradition som trängt ner i bygdens karga mylla hade skapats.


Emmas och Folkes äktenskap förblev barnlöst och paret skildes i början av 1950-talet.

Folke bosatte sig i Norrköping tillsammans med sin andra hustru Ragna.

De fick tillsammans två barn Mats och Magnus som nu är bosatta i Funäsdalen respektive Lerum.

Efter skilsmässan upplät Emma ateljén till andra konstnärer.

Att stödja konstnärer blev en livsuppgift för henne. I sitt testamente önskade hon att konstnärer skulle få arbeta i ateljén även efter hennes bortgång.  Hennes sista vilja infriades när en stiftelse i hennes namn bildades och gästatelje´n blev verklighet 1972.