R I C K L U N D G Å R D E N

Lediga veckor i Annexet: v.17 - 18, 21, 46 - 49, 52.

-Måleri och Teckningsverkstad-  1-5 augusti med Per Elof N. Ricklund

      HENNY LINN KJELLBERG arbetar med ”RÅGÅNG”