R I C K L U N D G Å R D E N

Lediga veckor i Annexet: v. 40 - 41, 43 - 48.
-Måleri och Teckningsverkstad-  1-5 augusti med Per Elof N. Ricklund

     Museum.                                                                                                   Lisa Stämps stuga.