Johannes Samuelsson och Jaya Karlsson blev 2012 års stipendiater.

”Ett viktigt stipendium för att kunna förverkliga konstnärliga idéer och projekt”
tycker stipendiaterna. Stipendiet utdelades i samband med stiftelsens stämma i Härnösand.

Juryns motiveringar: (Johannes Samuelsson)
”Med en lågmäld, stark och personlig berättarkonst levandegör Johannes historien, nutiden och framtiden. Arbetet präglas av mångsidighet, ett ärligt engagemang, humor och framåtanda. Viljan till förändring genomsyrar hans konstnärskap.”

( Jaya Karlsson) ” Fast förankrad i den norrländska myllan
med en målmedvetenhet som väver in betraktaren i en spännande rumsvärld

sträng formalism kombineras med en lekfull nyfikenhet
och ett hängivet tyglat måleri.” (Jaya)

Tidigare stipendiater: Magni Borgehed, Erik Hedén, Jenny Lundgren, Sonia Hedstrand
Knutte Wester, (Carina Nyberg och Per Elof Nilsson Ricklund flankerade av Lars Karlgren (SSN) och Gerd Ulander) Mattias Olofsson, Olof Ahlström och Sara Nordangård.

Sparbanksstiftelsen Norrland utlyser varje år ett stipendium i samarbete med Emma Ricklunds stiftelse. Stipendiet utgör 25.000 kr, en vistelse i Ricklundgårdens stora ateljé och möjlighet till utställning. Stipendiet kan sökas av unga konstnärer (under 40 år) med anknytning till Västerbottens- eller Västernorrlands län.
Juryn  består av ledamöter från Sparbanksstiftelsen,
Kungliga Konstakademien, KRO och länskonstnärerna i respektive län.

2014 års stipendiater utsedda!

ELINMARIA JOHANSSON, och JOHANNES BLOMQVIST.

IDA RÖDÉN, Västernorrland.

Ida är uppvuxen i Härnösand. Efter några år i San Francisco kommer hon att återvända till Härnösand i juni 2013.

Hon kunde alltså inte närvara vid stipendie-utdelningen på Sparbanksstiftelsen Norrlands stämma i Lycksele den 19/4.
Utdelningen kommer därför att senareläggas.

Tidigare i vår har hon ställt ut både i Chicago och New York och närmast kommer hon att ställa ut på NordArt 2013 exhibition, Kunstwerk Carlshütte i norra Tyskland.

Läs mera om Ida på

www.idaroden.com

GUSTAV HILLBOM, Västerbotten.

Har studerat på Konstfack och vid
Parsons - The New School, New York, Fine Arts.

Han har arbetat både med text och film, men nu är filmskapandet i fokus.
Alltsedan avslutad utbildning på Konstfack har han arbetat med en dokumentär om glesbygden.

Ett tidskrävande projekt där han vill undersöka och fördjupa förståelsen för

glesbygdsproblematiken ställt i relation till sina personliga erfarenheter.


S p a r b a n k s s t i f t e l s e n  N o r r l a n d
”A t e l j é  R i c k l u n d g å r d e n”
Ett stipendium för Unga Konstnärer i Västerbotten och Västernorrland.

STARTStart.htmlStart.htmlshapeimage_2_link_0

Ansökan till 2014 års stipendium kommer att annonseras i oktober!

JOHANNES BLOMQVIST, Västerbotten


Johannes leder plattformen PAiN – Performance Art in Norrbotten

http://painperformance.com/

Han arbetar förutom performance med

många konstnärliga uttryck.

Juryns motivering:

”Johannes Blomqvist passerar vår gräns med triviala handlingar. I vårt ögas blinda fläck drar han fram en bjälke
och förvandlar den till slapstick.
Den gisslade publiken blir hans vittne:
Att det han leker är på riktigt.

www.johannesblomqvist.com


Elin Maria Johansson

Född 1979 Örnsköldsvik, Västernorrland.
Bor och arbetar i Skåne med många uttryck, film, performance, installationer....

Juryns motivering:

Elin Maria dukar ceremoniella scenografier.
En aptitens rit.
En hunger efter mening.
En schaman-charad med verklighet som offer.Bevaras drömmen för att festen är förgänglig? Obegripligt som att skönheten går hand i hand med döden.


www.elinmariajohansson.com