Ricklundgården har två ateljéer.
Stora Folkeateljén som är inrymd i huvudbyggnaden och Annexateljén i sommarstugan.

F O L K E A T E L J É N

FOLKEATELJÉN : 50 m2 med en takhöjd på 5 m. Sällskapshörna och utsiktsplats.

                               Två sovrum med tre bäddar. Möjlighet till extra bäddplatser.  
                               Fullt utrustat kök.

                               Dusch och tvättmaskin i källarplanet.

                               TV, radio och bredband. Cykel och spark finns att tillgå.

                               Periodernas längd: 27 dagar. Kostnad: 2.500 kr.

A N N E X A T E L J É N

Annexateljén:  25 m2.

                        Litet beredningskök och trivsam storstuga.
                        Sovalkov med två bäddar. Möjlighet till extra bäddplatser.
                        Dusch. Tillgång till tvättmaskin.

                        TV, radio och bredband. Cykel och spark finns att tillgå.

                         Hyres veckovis. Kostnad: 650 kr. / vecka.

SATSFJÄLLSATELJÉN


Folke Ricklund byggde en liten stuga kallad Satsfjällsateljén på en fjällsluttning.
Det är ingen ateljé i egentlig mening, men där bodde och arbetade han ofta, Det finns bilväg fram till fjällets fot och därefter är det en timmes fotvandring eller skidtur fram till stugan. En enastående möjlighet att arbeta nära naturen. 


KÅTAN VID SKOGSKANTEN PÅ GÅRDEN.

Man kan också prova på att sova i husets kåta - tryggt belägen på Ricklundgårdens tomt.

Ansökan        INFORMATION        SSN

Ricklundgården är ett konstnärshem från 1940-talet. Det byggdes av Emma och Folke Ricklund.

Redan tidigare hade Folke byggt ateljén. Många konstnärer sökte sig till Saxnäs under den här tiden.

Paret skildes så småningom och Folke flyttade till Norrköping, men konstnärerna fortsatte att komma.

Emma upplät ateljén till andra konstnärer och det blev allt viktigare för henne att hjälpa och stödja dem.

I sitt testamente uttryckte hon sin vilja att konstnärer även efter hennes bortgång skulle få arbeta i ateljén. En stiftelse bildades och 1972 kunde man ta emot den förste stipendiaten.

Organisation: Huvudmän är Region Västerbotten och Vilhelmina kommun.

Styrelsen består av 7 ledamöter.

Förutom huvudmännen representeras KRO och Kungliga Konstakademien.

Stiftelsen har för närvarande 3 anställda.
Gerd Ulander, ordf.  ansvarar för vistelser, aktiviteter och utställningar.

Rickard Holmberg, vaktmästare, snickare.

Annmari Skoglund, administration, guidning m.m.


Styrelsens arbetsutskott utser stipendiater.

Ansökningar tas emot året runt.

Vistelserna i stora ateljén fördelas företrädesvis till sökande med högre konstutbildning.

Alla konstnärer oavsett disciplin är välkomna att ansöka.

Vistelserna i stora ateljén indelas i 12 perioder om 27 dagar.

Vistelserna i Annexateljén fördelas veckovis. Ingen begränsning i antal veckor.

Gästande konstnärer har möjlighet till  ”Öppet Hus” eller annan aktivitet 

för att presentera sitt konstnärskap.
Kulturaftnar, föreläsningar och utställningar anordnas.

Samarbete med bybor, Saxnäs IBF och skolan förekommer.
Projekten kan handla om konst, dans och litteratur....

I ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Norrland utdelas stipendiet ”Ateljé Ricklundgården”.

Ett stipendium för unga konstnärer (under 40 år) med rötter i Västerbotten eller Västernorrland.

Stipendiet innefattar 25.000 kr, arbetsvistelse och möjlighet till utställning på Ricklundgården.

Lediga veckor i Annexet  2015 v.  26, 35, 44-52

Göran Hahlin
Vilhelmina kommun

ledamot au

STYRELSEN EMMA RICKLUNDS STIFTELSE


Lotta Holmberg
KRO


Anders Lidén

KRO

Nils-Gustaf Rasmusson
Landstinget  suppleant

Karin Granqvist
Konstakademien

Mona-Lisa Wallin

sekreterare

Mats de Vahl

KRO suppleant

Gerd Sjöblom Ulander

Vilhelmina kommun ordförande


Ewa Hed

Landstinget
vice ordf. au


Landstinget

Jan Hammarsten
Vilhelmina kommun

suppleant

Landstinget suppleant

Jan Håfström

Konstakademien

suppleant

Sofie Weibull
KRO

suppleant